כיתת לימוד בוקר / ערב מתקדמים – תודעת רזין דרזין ספטמבר 2019

סמינר יסודות בתודעת הנסתר הקדומה ביהדות – מרכז דביר ארי-אל בהנחיית אואזיס


סמינר יסודות בתודעת הנסתר הקדומה ביהדות 

מרכז דביר אריאל בהנחיית אואזיס

סמינרים 2018

שיעורי תודעה

חנות תודעה

רוצה לקבל עדכונים שוטפים?