באחת מתשובותייך את כותבת, שלא באמת הייתה יציאת מצרים ( שמעתי זאת ממך גם בהרצאה שנכחתי בה ״האישה האלוקית״ וכן כתבת, כי יציאת מצרים לא הייתה 40 שנה, שכן ״אפשר בשלושה ימים לחצות את המדבר״.
ידוע לנו מחכמינו, כי אל לנו לקרוא את התורה כסיפורים היסטורים בלבד (פשט) אלא ללכת לסודות המגולמים בתוך הכתוב. עד כאן בסדר לי.
אך לאור דברייך, אנני מבינה מה בסוף..?…
איך יתכן שכל ספר במדבר התרחש שלושה ימים. איך יתכן שיש מימצאים ארכיאולוגיים , עדויות על התקיימות אמיתית של יציאת מצרים, בקיעת ים סוף וכו׳ , מגילה שנכתבה כעדות על ידי מצרי בן אותה תקופה, המתאר את מה שמתחולל במצרים בזמן עשר המכות.
זכורני, שקראתי בספרו של רב מסויים המלמד קבלה,את אותה אמירה , שלא הייתה יציאת מצרים. הלכתי עם זה לרב הגאון יוסף צבי בן פורת והוא יעץ לי לא להחזיק את הספר הזה בבייתי. ( סיפר על כך גם באחת הרצאותיו מיד אחר שפניתי אליו, מבלי לציין את שם הרב.)…
בבקשה, תוכלי לעשות לי סדר בדברים? אני מבולבלת מאד.
תודה רבה ואהבה

פוסטים דומים