אואזיס, בהקשר זה נהוג לדבר על הסתר כפול
אבל אני רואה אצל אנשים הסתר מרובע:
1. הכחשת קיומו של הבורא
2. הבנה שהבורא אמנם קיים אך הוא ישות נפרדת מאתנו
3. הבנה שהבורא הוא בתוכנו כנשמה ״חלק אלוקה ממעל ממש״ ולא יישות נפרדת.
4. הבנה שאין עוד מלבדו ואנו רק הקרשה של תודעתו
האם אני מבין נכון ?

פוסטים דומים