לאור הדברים הנפלאים שאמרת בנושא יציאת מצרים – כיצד ניתן להסביר בהקשר זה את המצווה לזכור ולספר ביציאת מצריים?

פוסטים דומים