תודה על תשובתך המהירה במיוחד 😊אני אשאל במילים אחרות. מבינה שזה מבניות הבורא. מבינה שיש רבדים ועומקים שצריך לחשוב להרגיש ולעשות. ללמוד וכו. מבינה שהכל זה מחשבת הבורא. שאנחנו המחשבה שלו. מבינה שזה אקסיומה. עדיין לא מבינה למה אני צריכה לקבל את האקסיומה הזאת? כי אני/אנחנו הנבראים? למה האקסיומה בכלל קיימת?

פוסטים דומים