שאלה לי בנוגע ליחסי אישות כאשר אומרים שהגבר מעביר לאישה מוחין בשעת התשמיש

שאלה לי בנוגע ליחסי אישות כאשר אומרים שהגבר מעביר לאישה מוחין בשעת התשמיש

הי אואזיס שאלה לי בנוגע ליחסי אישות כאשר אומרים שהגבר מעביר לאישה מוחין בשעת התשמיש
מה קורה כאשר הגבר לא אדם מאמין ולא עובד על התודעה ועובר מסע אחר יותר ארצי וחומרי והאישה כן עובדת ולומדת תודעה
במצב כזה איזה מוחין הוא מעביר לה?