רציתי לשאול איך אני אדע לזהות מה התיקונים שלי בעולם?

רציתי לשאול איך אני אדע לזהות מה התיקונים שלי בעולם?

אואזיס יקרה שבוע טוב!
רציתי לשאול איך אני אדע לזהות מה התיקונים שלי בעולם?