אואזיס, בעקבות המצב של השפעת בארץ אני תוהה מה זה מחלות בתודעת הנסתר ביהדות איך מרפאים מחלות ולמה בכלל חולים?

אואזיס, בעקבות המצב של השפעת בארץ אני תוהה מה זה מחלות בתודעת הנסתר ביהדות איך מרפאים מחלות ולמה בכלל חולים?