סמינר אהיה אשר אהיה זמין כעת.

סמינר אהיה אשר אהיה זמין כעת.

“התקופה שאנו נמצאים בה היום, טרפה את הקלפים מחדש. יחד עם השינוי הגדול שעברה התודעה הקולקטיבית, השאירו לנו המקובלים הקדמונים, כניסה לעולם מופלא, של חוקי מחשבת הבריאה, ששייכת לכל נשמה יהודית.
דרך הבנת תפיסת עולמם של המקובלים, נוכל להבין מתי מחשבת הבריאה פותחת שעריה אל השפע, דווקא בתקופה זו, כיצד ניתן להיכנס למציאות הזו, ובפני מי מציאות השפע תיפתח.”