כיצד מתמודדים עם חרדה בתודעת הנסתר?

כיצד מתמודדים עם חרדה בתודעת הנסתר?