משמעות “בעצב תלדי בנים” , לא קשור לעצבות, אלא יעוד ילדכם שבאו לעצב אתכם.

משמעות “בעצב תלדי בנים” , לא קשור לעצבות, אלא יעוד ילדכם שבאו לעצב אתכם.

משמעות “בעצב תלדי בנים” , לא קשור לעצבות, אלא יעוד ילדכם שבאו לעצב אתכם.

ילדינו הם יועצינו, והמראה של עצמינו.

כשהורים בשליטה על ילדיהם, הילדים יברחו למחשב, למקום שבו הם מקבלים חירות מדומה.

האישה מחזיקה את המזל, אבל הילדים מחזיקים את השמחה.