האם אנחנו מקשיבים לזולת כאילו הבורא בתוכו בא להגיד לנו משהו?

האם אנחנו מקשיבים לזולת כאילו הבורא בתוכו בא להגיד לנו משהו?

שאלה: תודה על התשובה , זה עזר לי מאד להבין מהו הרגש הזולת
רציתי להוסיף ולשאול האם אנחנו מקשיבים לזולת כאילו הבורא בתוכו בא להגיד לנו משהו?
איך מבינים מה הניגון שבלב
מתוך הדברים שנאמרים
אני מוצאת את עצמי מקשיבה לאנשים ומנסה לעשות הרגש וקצת מתבלבלת בינם לביני