אואזיס מה זה נקרא חיבור בין הנשמות כאן במימד הזה ואיך מקיימים את זה אם כל אחד שונה מהשני.

אואזיס מה זה נקרא חיבור בין הנשמות כאן במימד הזה ואיך מקיימים את זה אם כל אחד שונה מהשני.

 אואזיס מה זה נקרא חיבור בין הנשמות כאן במימד הזה ואיך מקיימים את זה אם כל אחד שונה מהשני.