אני כל הזמן מרגיש אשמה וצער. איך אוכל לדעת מה נכון ומה לא נכון?

אני כל הזמן מרגיש אשמה וצער. איך אוכל לדעת מה נכון ומה לא נכון?

אני כל הזמן מרגיש אשמה וצער.
איך אוכל לדעת מה נכון ומה לא נכון.

ובתוך כל זה יש עוד משתנים כמו במה אני אמור לעסוק ואיך אתפרנס אם כל העולם שהאמנתי בו מתמוטט