מהו הדבר היחיד שפותח את צינור השפע?

מהו הדבר היחיד שפותח את צינור השפע?

מהו הדבר היחיד שפותח את צינור השפע?