גילו לי בעיה פיזית קשה ואני ממש במצוקה

גילו לי בעיה פיזית קשה ואני ממש במצוקה

גילו לי בעיה פיזית קשה ואני ממש במצוקה,בעיקר כי זו בעיה שאין מדובר בסוג של קריעת איבר