איך שוברים את החומה הדקה הזאת, שבין הקדושה (נבדלות) שהבורא רוצה שנהיה?

איך שוברים את החומה הדקה הזאת, שבין הקדושה (נבדלות) שהבורא רוצה שנהיה?

אואזיס, שאלה,

, ״והייתם קדושים לאלוהיכם״, לבין זה שהבורא רוצה שאהבה תאחד אותנו?
או איך עושים את זה???