מה תפקיד הקהילה הלה״טבית בנושא התודעה?

מה תפקיד הקהילה הלה״טבית בנושא התודעה?

אני לא כל כך יודעת איך לשאול, אין לי הרבה ידע בתחום אבל מאוד מתעניינת.
מה תפקיד הקהילה הלה״טבית בנושא התודעה?