איך את מסבירה את שם המשפחה כהן , שכן אם לזה שום השפעה על היעוד הרוחני למה היום שאין לנו בית מקדש ובית כנסת נחשב למקדש מעט רק בעלי שם משפחה כהן מברכים את ברכת הכוהנים ?

איך את מסבירה את שם המשפחה כהן , שכן אם לזה שום השפעה על היעוד הרוחני למה היום שאין לנו בית מקדש ובית כנסת נחשב למקדש מעט רק בעלי שם משפחה כהן מברכים את ברכת הכוהנים ?

איך את מסבירה את שם המשפחה כהן , שכן אם לזה שום השפעה על היעוד הרוחני למה היום שאין לנו בית מקדש ובית כנסת נחשב למקדש מעט רק בעלי שם משפחה כהן מברכים את ברכת הכוהנים ?