שלום אואזיס היכן אנחנו נמצאים מבחינה תודעתית היום בעולם כעם ישראל, והאם אנחנו בדרך הנכונה ?

שלום אואזיס היכן אנחנו נמצאים מבחינה תודעתית היום בעולם כעם ישראל, והאם אנחנו בדרך הנכונה ?

שלום אואזיס
היכן אנחנו נמצאים מבחינה תודעתית היום בעולם כעם ישראל, והאם אנחנו בדרך הנכונה ?