האם זה תלוי בי שאני לא מצליחה או זה כמובן רצון השם שעדיין לא פתח לי ה”דלת” הזאת.

האם זה תלוי בי שאני לא מצליחה או זה כמובן רצון השם שעדיין לא פתח לי ה”דלת” הזאת.

אואזיס יקרה
אנחנו צמצום של האלוקית.מה שיש בו קיים בנו.בצמצום האור נמצא אבל מתעטף כביכול במלבושים.
במלבושים אנו מגלים חסרון ..חושך
ומחפשים פתרונות.
המצב התוודעתי שיש בי הכל ומאידך אני לא מוציאה מן הכוח אל הפועל דברים..אלו המקומות הקשים בחיים,
ואז השאלה : האם זה תלוי בי שאני לא מצליחה או זה כמובן רצון השם שעדיין לא פתח לי ה”דלת” הזאת.
היכולת להתמודד עם מצבים/ אנשים.
נובעת כי אני לא מכוונת אליו נכון..
כי אני לא עושה השתדלות
או כי זה לא הזמן…