אואזיס שאלה לכלל הלומדים, האם להעיר את הקונדליני שבך מותר לפי היהדות ועוד שאלה קולקטיבית מהי הגות ואיך עושים השתוות הצורה

אואזיס שאלה לכלל הלומדים, האם להעיר את הקונדליני שבך מותר לפי היהדות ועוד שאלה קולקטיבית מהי הגות ואיך עושים השתוות הצורה

אואזיס שאלה לכלל הלומדים, האם להעיר את הקונדליני שבך מותר לפי היהדות
ועוד שאלה קולקטיבית מהי הגות ואיך עושים השתוות הצורה