האם יש כזה דבר  עין הרע?

האם יש כזה דבר עין הרע?

האם יש כזה דבר
עין הרע?