האם תוכלי להסביר על הפרשת חלה והאם יש דרך לעשות אותה יותר מדויק לפי תודעת הנסתר?

האם תוכלי להסביר על הפרשת חלה והאם יש דרך לעשות אותה יותר מדויק לפי תודעת הנסתר?

הי אואזיס
האם תוכלי להסביר על הפרשת חלה והאם יש דרך לעשות אותה יותר מדויק לפי תודעת הנסתר?
תוד