אואזיס יקרה אשמח לחכמתך בתודעת הנסתר בענין הנידה והטבילה במקווה

אואזיס יקרה אשמח לחכמתך בתודעת הנסתר בענין הנידה והטבילה במקווה

אואזיס יקרה אשמח לחכמתך בתודעת הנסתר בענין הנידה והטבילה במקווה
אני שומעת קולות שאומרים שזה מנהג פרמיטיבי שאין לו מקום בזמננו. האם באמת יש הכרח גם לשמירת הנגיעה מהבעל כל התקופה הזאת? תודה לך