אין השכינה שורה אלא בשמחה, אז איך זה מסתדר? בעצב ובפחד ?

אין השכינה שורה אלא בשמחה, אז איך זה מסתדר? בעצב ובפחד ?

אין השכינה שורה אלא בשמחה
אבל אין עוד מלבדו
אז איך זה מסתדר? בעצב ובפחד ? איך אנו מחוברים לבורא וחלק ממנו גם כשאנו לא בשמחה?
המון תודה