האם יש הבדל בין המושג ״תודעה״ לבין המושג ״מודעות״?

האם יש הבדל בין המושג ״תודעה״ לבין המושג ״מודעות״?

האם יש הבדל בין המושג ״תודעה״ לבין המושג ״מודעות״?