מה פירוש הפסוק לפי הקבלה?

מה פירוש הפסוק לפי הקבלה?

מה פירוש הפסוק לפי הקבלה?
״ויבאו אילמה ושם שתים עשרה ענות מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים״ (שמות ט״ו , כז)