או שהתבנית תשבור אותנו או שאנחנו נשבור את התבניות. כשאנחנו נקיים את ההלכה זה בעצם שאנחנו שברנו תבניות?

או שהתבנית תשבור אותנו או שאנחנו נשבור את התבניות. כשאנחנו נקיים את ההלכה זה בעצם שאנחנו שברנו תבניות?

שלום אואזיס תודה 🌹
או שהתבנית תשבור אותנו או שאנחנו נשבור את התבניות.
כשאנחנו נקיים את ההלכה זה בעצם שאנחנו שברנו תבניות? או שהלכות זה גם תבניות .
בבקשה אם אפשר להסביר נשמח מאוד