המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏1,880.00 ₪
התחל
קורס זה סגור כרגע

תוכן הקורס

שיעור מס' 1 -סדרת שיעורים: ובחרת בחיים - האם קיימת לנו זכות בחירה?
שיעור מס' 2 -סדרת שיעורים: ובחרת בחיים - האם קיימת לנו זכות הבחירה היכן שהאדם מחשב שם הוא נמצא
שיעור מס' 3 -סדרת שיעורים: ובחרת בחיים- מהי זכות הבחירה?
שיעור מס' 4 -סדרת שיעורים: זיכוך המחשבות - דרך חשיבת המחשבות כתודעה אלוקית על פי תפיסת עולם המקובלים
שיעור מס' 5 -סדרת שיעורים:זיכוך המחשבות- "ושמתיך כחותם כי בך בחרתי"
מפגש אחדות פסח 2022
שיעור מס' 6 - סדרת שיעורים:זיכוך המחשבות- "מחשבות יצר טוב ומחשבות יצר רע"
שיעור מס' 7 - מדרגות התודעה
שיעור מס' 8 - הטוב והמטיב
שיעור מס' 9 - זיכוך הלב
שיעור מס' 10 - זיכוך הרגש : "תוכי כברי"
שיעור מס' 11 זיכוך הלב :שינוי תפסתי
שיעור מס' 12 - זיכוך הלב: הרמוניה תודעתית
שיעור 13 - סנכרון תודעתי
שיעור מס' 14 - מהו סוד: "ותעל שועתם"
שיעור 15 - איך לעבור מתפיסה גשמית לתפיסה רוחנית
שיעור מס' 16 - כיצד עולים ממדרגת תודעה למדרגת תודעה
שיעור מס' 17 - המעבר בין עולמות מקבילים תודעתיים
שיעור מס' 18 - נושא: להעלות את הגשמי לתודעתי
שיעור מס' 19 - על פי מה נקבע איך היקום יגיב למעשינו
שיעור מס' 20 - עיבור יניקה מוחין
שיעור מס' 21 - הלך רוח השפע - מה זה באמת המשפט: "שונא מתנות יחיה"
שיעור מס' 22 - סוד ההתפתחות הרוחנית סיבה ומסובב
שיעור מס' 23 - סוד המציאות ושבירת הכלים
שיעור מס' 24 - ״מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו״.
שיעור השלמה - שאלות תשובות 13.11.2022
מפגש איחוד תלמידים ברא-שית & בריא- אות 2022