המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
קורס זה סגור כרגע

תוכן הקורס

בראשית - סמינר שחלוף מחוויה אנושית להוויה' אלוקית
שיעור מס' 1 - ובחרת בחיים.
שיעור מס' 2 - ובחרת בחיים
שיעור מס' 3 - ובחרת בחיים
שיעור מס' 4 זיכוך המחשבה
שיעור מס' 5 זיכוך המחשבה
שיעור מס' 6 - זיכוך המחשבה
שיעור מס' 7 - מדרגות התודעה
שיעור מס' 8 - הטוב והמטיב
שיעור מס' 9 - זיכוך הלב
שיעור מס' 10 זיכוך הרגש - "תוכי כברי"
שיעור מס' 11 - זיכוך הלב שינוי תפיסתי
שיעור מס' 12 - הרמוניה תודעתית
שיעור מס' 13 סנכרון תודעתי
שיעור מס' 14 -מהו סוד? "ותעל שועתם"
שיעור מס' 15 - איך לעבור מתפיסה גשמית לתפיסה רוחנית
שיעור מס' 16 - כיצד עולים ממדרגת תודעה למדרגת תודעה גבוהה
שיעור מס' 17 - המעבר בין עולמות מקבילים תודעתיים
שיעור מס' 18 - להעלות את הגשמי לתודעתי
שיעור מס' 19- "על פי מה נקבע איך היקום יגיב למעשנו"
שיעור מס' 20 - "פעולת העיבור, פעולת היניקה ,והשגת המוחין"
שיעור מס' 21 - "הלך רוח של השפע"
שיעור מס' 22 - פרו ורבו - סוד ההתפתחות הרוחנית - סיבה ומסובב
שיעור מס' 23 - סוד המציאות ושבירת הכלים
שיעור מס' 24 מהו סוד: "מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו"