הקורסים שלנו

חינם

בראשית – סמינר שחלוף מחוויה אנושית להוויה’ אלוקית(דיגיטל)

חינם

מלכות הכתר – היכל לימוד חכמת – הנסתר הקדמונית לנשים

חינם

מנוי – סמינר ברא-שית שחלוף מחוויה אנושית להוויה’ אלוקית

₪1,880

מנוי סמינר בריא-אות תודעתית ותזונה רוחנית.

₪1,880

סמינר בריא-אות תודעתית ותזונה רוחנית

חינם

בראשית – סמינר שחלוף מחוויה אנושית להוויה’ אלוקית