גלגל הרגשות

30

תיאור

גלגל הרגשות, מיועד ללמוד כיצד מתנהלים עם תנועות התודעה בתוכנו. בסמינר הגלגל נלמד לעומק והתלמידים לומדים כיצד לעבוד איתו ולזהות ״שמץ מינהו״