מחברת חידושי תובנות

75

תיאור

מחברת חידושי תובנות
ארוזה בקופסה קשיחה
המשמשת לקופת צדקה