סילבוס סמינר אור הברכה

שיעור מס׳ 1 – כיצד נברא שפע המציאות האלוקית, הקולקטיבית והפרטית ומהו אור הברכה האלוקי על פי סודות היהדות.

שיעור מס׳ 2 – היכן נמצא אור הברכה של השפע הגשמי והרוחני וכיצד נעזר בו לבריאות, לזוגיות, ליעודנו ועוד…

שיעור מס׳ 3 – איך מתגברים על חרדות, פחדים, דכאונות בתקופה הנוכחית באמצעות אור הברכה.

שיעור מס׳ 4 – כיצד משתמשים נכון בכוחות המחשבה והאמונה להבריך את אור הברכה .

שיעור מס׳ 5 – חזרה אל הטבע הרוחני והערכים האלוקיים , על ידי הברכת אור הברכה למידותינו.

שיעור מס׳ 6 – האדם נברא בכדי להיות שותף במחשבת הבריאה – כיצד נדע מהו יעודינו האישי .

 שיעור מס׳ 7 – כלי השפע – שימוש נכון ברצון הלב , כנות המחשבה, והטמעת האמונה, על מנת להתחבר אל השפע המשפיע.

 שיעור מס׳ 8 – החוקיות הפועלת על אור הברכה –מה שנברח ממנו ירדוף אחרינו ומה שנרדוף אחריו יברח מאיתנו.

 שיעור מס׳ 9 – כיצד נבריך את כח הברכה למצוא את זיווגנו לקיים זוגיות הרמונית, טובה ומיטבית.

 שיעור מס׳ 10 – אור הברכה נועד לטובת כל הסופר אורגניזם – “עולם חסד יבנה.”.

 שיעור מס׳ 11 – הפעלת המודעות הפנימית שלנו – סיבה ומסובב.

 שיעור מס׳ 12 – מי באמת משתמש בכל השפע שהברכנו בעולם הזה ובעולמות העליונים..