סילבוס סמינר ברא-שית


שיעור מס׳ 1
– ובחרת בחיים -האם קיימת לנו זכות בחירה?

שיעור מס׳ 2 – ובחרת בחיים -היכן שהאדם מחשב, שם הוא נמצא.

שיעור מס׳ 3 – ובחרת בחיים – האם קיימת לנו זכות בחירה- מזה זכות הבחירה ועל מי זה משפיע

שיעור מס׳ 4 – זיכוך המחשבות – דרך חשיבת המחשבות כתודעה אלוקית, על פי תפיסת עולם המקובלים

שיעור מס׳ 5 – זיכוך המחשבות – “ושמתיך כחותם כי בך בחרתי”

שיעור מס׳ 6 – זיכוך המחשבות -מחשבות יצר טוב ויצר רע

שיעור מס׳ 7
– מדרגות התודעה

שיעור מס׳ 8 – הטוב והמטיב

שיעור מס׳ 9 –  זיכוך הלב

שיעור מס׳ 10 – זיכוך הרגש -“תוכי כברי”

שיעור מס׳ 11 – זיכוך הלב – שינוי תפיסתי

שיעור מס׳ 12 – הרמוניה תודעתית

שיעור מס׳ 13 – סנכרון תודעתי

שיעור מס׳ 14מהו סוד: “ותעל שועתם”

שיעור מס׳ 15איך לעבור מתפיסה גשמית לתפיסה רוחנית

שיעור מס׳ 16כיצד עולים ממדרגת תודעה למדרגת תודעה גבוהה

שיעור מס׳ 17המעבר בין עולמות מקבילים תודעתיים

שיעור מס׳ 18להעלות את הגשמי לתודעתי

שיעור מס׳ 19“על פי מה נקבע איך היקום יגיב למעשנו”

שיעור מס׳ 20“פעולת העיבור, פעולת היניקה ,והשגת המוחין”

שיעור מס׳ 21 – “הלך רוח של השפע”

שיעור מס׳ 22פרו ורבו – סוד ההתפתחות הרוחנית – סיבה ומסובב

שיעור מס׳ 23סוד המציאות ושבירת הכלים

שיעור מס׳ 24מהו סוד: ״מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו״.