מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים
חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מביניהם. שירותים ניתנים לביטול תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (החל מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים, בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן (כולל שיחה שנעשתה בדוא”ל). זכאות זו תקפה לגבי עסקאות שנערכו החל מאוגוסט 2016.
בנסיבות ובמקרים מסויימים, ייתכן שיתאפשר ביטול עסקה גם מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך (לדוגמה: במקרה של הפרת חוזה, אי אספקת סחורה, או הטעייה של הלקוח). במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הביטול. למידע על גופים שניתן לפנות אליהם לסיוע, ראו בפורטל צרכנות.
לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרים העשויים להתקלקל במהירות (כגון מוצרי מזון), מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, מוצרים הניתנים לשעתוק או הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה (כגון תקליטורים), וכן בשירותי הארחה, נסיעה, חופשה או בילוי- אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימי עבודה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
מי זכאי?
כל לקוח (צרכן) של עסקת מכר מרחוק זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים, בהתאם לתנאים.
לביטול עסקה בתוך 4 חודשים (בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה, גם אם בדוא”ל, בין העוסק לצרכן), זכאי:
אדם עם מוגבלות לפי הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (ראו פרטים נוספים על הזכאות).
כל מי שמלאו לו 65 שנים (לפרטים נוספים).
עולה חדש, עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה (לפרטים נוספים).
תהליך מימוש הזכות
הודעה על ביטול העסקה
הצרכן צריך להודיע ליונייטד דקימס על ביטול העסקה. ניתן להודיע על הביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:
בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק
בדואר רשום
בדוא”ל
בפקס (אם יש לעוסק פקס)
בעסקה שניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של העוסק, יש לאפשר גם את ביטול העסקה באמצעות האתר. במקרים אלה על העוסק לפרסם בדף הראשי של האתר, באופן בולט וברור, קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול.
בהודעת הביטול הצרכן יפרט את שמו ואת מספר הזהות שלו.
אם הודעת הביטול נמסרת בעל פה, יש למסור פרט מזהה נוסף, אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.
רצוי לשלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, שכן כך ישנו תיעוד רשמי של ביטול העסקה.
בעסקת מכר מרחוק לרכישת מוצר יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש).
בעסקת מכר מרחוק למתן שירותים:
בשירותי הארחה, נסיעה, טיסה, חופש או בילוי – יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש) ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות.
בשירותים אחרים – יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש). אם מדובר בעסקת מכר מרחוק למתן שירותים שאינם מתמשכים יש למסור את הודעת הביטול עד שני ימי עבודה לפני תחילת קבלת השירות.
החזרת המוצר ודמי ביטול
במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין המוצר או השירות לפרטים שנמסרו לצרכן, תחזיר יונייטד דרימס לצרכן את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והצרכן יחזיר את המוצר לרשות יונייטד דרימס במקום שבו קיבל אותו.
במקרה שהביטול נעשה מפני שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, רשאי העוסק לקבל דמי ביטול ועל הצרכן להחזיר את המוצר למקום עסקו של העוסק.

אנו ביוניטד דרימס קשובים לתלמידים ומעניקים את השירות המיטבי למען התלמיד. מכל סיבה של ביטול התלמיד פשוט ישלח הודעה במייל
ואנו נזכה את התלמיד בהתאם להוראת החוק.