אנחנו צריכים לפחד רק מדבר אחד שלא ניהיה מחוברים למקור החיים שלנו אבל בשביל זה אתם פה בסמינר :) (וידאו)

You do not have access to this note.