וידאו – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

You do not have access to this note.