וידאו – “ושמתיך כחותם כי בך בחרתי”

You do not have access to this note.