וידאו – ” סוד האהבה המקודשת – סוד העלאת הקטרת על ידי האשה השורשית” .

You do not have access to this note.