שיעור מס’ 6 -האדם נברא בכדי להיות שותף במחשבת הבריאה – כיצד נדע מהו יעודינו האישי (וידאו)

You do not have access to this note.