שיעור מס’ 8 החוקיות הפועלת על אור הברכה –מה שנברח ממנו ירדוף אחרינו ומה שנרדוף אחריו יברח מאיתנו (וידאו)

You do not have access to this note.