חלק 3 – היכן שהאדם שם תשומת לבו , כך הוא יקבל את תרגום מציאותו