עינת מים – מהו כח האמונה – מפגש 5 מסדרת “טיפות מים