עינת מים – מהם חוקי היקום התודעתי. שיעור מספר שש מתוך סדרת “טיפות מים